chwilowka online

title

text
I.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.    Ця Політика конфіденційності включає в себе персональні дані, надані ETISOFT ТзОВ через інтернет, який знаходиться за адресою www.ua.etisoft.com.pl

2.    Адміністратором персональних даних, зібраних через веб-сайт, є ETISOFT ТзОВ, зареєстрований в Gliwicach (Глівіцах), зареєстрований у Національному судовому реєстрі, який зберігається в окружному суді в Gliwice (Глівіце) - 10-го Економічного Відділу Національного Судового Реєстру за номером KRS: 0000138415, адресою підприємства та адресою поставки: вул. Szara 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6312362213, REGON: 277940286, статутний капітал у розмірі 5 000 000 PLN, електронна адреса: parod@etisoft.com.pl,
тел. 32 332 80 00, далі іменується Адміністратором.

3.    Особисті дані, зібрані за допомогою інтернету, обробляються відповідно до Постанови Європейського Парламенту та Ради ЄС 2016/679 від 27.04.2016 р. про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування директиви 95/46 / ЄС, надалі " загальне регулювання захисту даних " (Офіційний вісник Європейського Союзу L, 2016 р., № 119, стор 1) і відповідно до Закону про електронні служби від 18 липня 2002 року (Журнал законів 2002 р. № 144, п. 1204 з поправками).

4.    Адміністратор здійснює особливу старанність для захисту інтересів осіб, дані яких збираються через інтернет, і зокрема гарантує, що зібрані ним дані, використовуючи належні технічні та організаційні заходи: обробляються відповідно до законодавства; зібрані у визначених, законних цілях і не підлягають подальшій обробці, несумісні з цими цілями; фактично правильні та адекватні стосовно цілей, для яких вони обробляються; зберігається у формі, що дозволяє ідентифікувати осіб, до яких вони стосуються, не більше, ніж це необхідно для досягнення мети обробки та обробляються таким чином, щоб забезпечити належну безпеку персональних даних, включаючи захист від несанкціонованої або незаконної обробки та їх випадкову втрату, знищення або пошкодження.

5.    З огляду на характер, масштаб, контекст і цілі обробки персональних даних та ризик порушення прав або свобод осіб, дані яких обробляються з різною ймовірністю виникнення та ступенем загрози, Адміністратор вживає належних технічних та організаційних заходів для забезпечення безпеки обробки персональних даних, що відповідають ризик; зокрема, він застосовує технічні заходи для запобігання придбанню та модифікації особистих даних, що надсилаються електронним шляхом неавторизованими особами.

II.    ЦІЛЬ ЗБИРАННЯ ОСОБИСТИХ ДАНИХ І ОТРИМАННЯ ОСОБИСТИХ ДАНИХ

1.    Особисті дані, зібрані через веб-сайт, обробляються Адміністратором для наступних цілей:
a)    відповідає на запити щодо пропозицій на основі ст. 6 пар. 1 літ. b Положення про загальне захист даних
b)    укладання та виконання договорів на надання послуг з технічного обслуговування відповідно до ст. 6 пар. 1 літ. b Положення про загальне захист даних,
c)    безпосередній маркетинг власних продуктів або послуг Адміністратора відповідно до ст. 6 пар. 1 літ. f загального Положень про захист даних,
d)    маркетинг на основі мистецтва. 6 пар. 1 літ. загальне положення про захист даних,
e)    відправлення комерційної інформації електронними засобами на підставі ст. 6 пар. 1 літ. і загальне правило захисту даних.

2.    Особисті дані, зібрані за допомогою веб-сайту, можуть бути доступними Адміністратору наступним організаціям:
a)    У разі людей, які використовують веб-сайт, щоб представити запити і укладення та виконання угод про надання послуг з технічного обслуговування, Адміністратор надає зібрані особисті дані особам які пов'язані з Адміністратором економічними відносинами - тобто:
 

•    Etisoft Warszawa sp. z o.o. sp. k.
•    Etisoft Kraków s.c. Katarzyna i Marek Obłaza
•    Beata Zawada Etisoft Wrocław
•    Etisoft Smart Solutions Sp. z o.o.
•    „Ribbon” Systems Poland Sp. z o.
•    „Orion” Znakowanie Towarów Sp. z o.o.
•    Etisoft Nordic ApS
•    Etisoft spol. s r.o.
•    Etisoft Slovensko S.R.O.
•    Etisoft Deutschland
•    Etisoft Hungary Kft.

кур'єр, транспортні, експедиторські та поштові послуги; бухгалтерські, юридичні та консультаційні послуги, що надає Адміністратору бухгалтерську, юридичну чи консультативну підтримку та постачальників послуг, які надають Адміністратору ІТ-рішення, що дозволяють Адміністратору вести бізнес, включаючи веб-сайт та надані через нього послуги (зокрема, постачальник програмного забезпечення для ведення інтернету) , провайдер електронної пошти та хостинг-провайдер та постачальник програмного забезпечення для управління компанією та технічна допомога Адміністратору), за умови, що Адміністратор надає зібрані особисті дані вибраному постачальнику, що діє від його імені, лише у тому випадку, і в тій мірі, в якій це необхідно для досягнення заданої мети обробки даних відповідно до цього Політика конфіденційності

b)    В інших випадках Адміністратор надає зібрані особисті дані постачальникам послуг, які надають Адміністратору ІТ-рішення, які дозволяють Адміністратору вести бізнес, включаючи інтернету та надані ним послуги (зокрема, постачальник комп'ютерного програмного забезпечення для запуску інтернету, постачальника послуг електронної пошти та хостинг-провайдера) програмне забезпечення для управління компанією та технічна допомога Адміністратору), за умови, що Адміністратор надає зібрані особисті дані вибраному постачальнику, що діє від його імені, лише у тому випадку, і в тій мірі, в якій це необхідно для досягнення заданої мети обробки даних відповідно до цієї Політики конфіденційності.


III.    ОСНОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ ТА ЇХ ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ

1.    Надання персональних даних людьми, які користуються інтернет-сервісом, є добровільним, але неможливість надання особистих даних, зазначених у Формі запиту та формі служби, необхідних для відповіді на запити щодо цитат та необхідних для укладання та виконання договорів на надання послуг з технічного обслуговування, призводить до відсутності можливості надання відповіді на запити і відсутність можливості укладати та виконувати контракти на надання послуг з технічного обслуговування.

2.    У випадку обробки персональних даних для реагування на запити на котирування та укладання та виконання контрактів на надання послуг з технічного обслуговування, основою для обробки персональних даних, що використовуються в інтернеті, є потреба Адміністратора на запит користувача, дані якого належать, відповідних дій до укладання угоди з бенефіціарами та виконання контрактів на надання послуг з технічного обслуговування (Стаття 6 (1) b Загального регламенту захисту даних).

або Адміністраторські послуги, основою для обробки персональних даних є виконання законно обґрунтованих цілей, здійснюваних Адміністратором - відповідно до чинного законодавства, обробка персональних даних для безпосереднього маркетингу власних товарів або послуг Адміністратора може розглядатися як законно законний інтерес. f Загального правила захисту даних).

У випадку обробки даних для цілей маркетингу, основою для обробки персональних даних є попередня згода користувача інтернету (пункт 1 пункту 1 статті 6 Положення про загальне захист даних).

У випадку обробки даних з метою надсилання комерційної інформації електронними засобами, основою для обробки персональних даних є попередня згода користувача інтернету (пункт 1 пункту 1 статті 6 Положення про загальне захист даних).

3.    Особисті дані, зібрані за допомогою інтернет-сервісу, зберігаються Адміністратором на період:
a)    У випадку з персональними даними, обробленими для того, щоб відповідати на запити щодо пропозицій, а також для укладання та виконання контрактів на надання послуг з технічного обслуговування - протягом періоду, необхідного для виконання, припинення дії або інакше припинення дії контрактів, укладених у відповідь на запити та пропозиції, припинення чи інший термін дії контрактів на надання послуг з технічного обслуговування. Після цього дані можуть зберігатися протягом періоду часу, що відповідає періоду обмеження вимог за цими угодами, які Адміністратор може підняти проти особи, дані якої обробляються, і які можуть бути підняті такою особою до Адміністратора.
b)    У випадку з персональними даними, обробленими з метою прямого маркетингу власних продуктів або послуг Адміністратора,  протягом строку законного інтересу, що переслідується Адміністратором, не більше, ніж протягом періоду обмеження претензій до суб'єкта даних внаслідок господарської діяльності, яку проводить Адміністратор ( строк позовної давності викладений у Цивільному кодексі, згідно з яким основний строк позовної давності, пов'язаний з веденням бізнесу, становить три роки, а для договору купівлі-продажу на два роки), за умови, що Адміністратор не може обробляти особисті дані для прямого маркетингу у випадку ефективна опозиція в цьому відношенні суб'єктом даних.
c)    У випадку з персональними даними, обробленими для маркетингових цілей, та з метою відправлення комерційної інформації електронними засобами - поки суб'єкт даних не знімає згоди на подальшу обробку своїх даних для цієї мети.

IV.    ПРАВО ДОСТУПУ ДО ЗМІСТУ ДАНИХ ТА ЇХ ПОПРАВЛЕННЯ ТА ІНШІ ПРАВА ЛЮДЕЙ, ДАНІ ЯКИХ ОБРОБЛЯЮТЬСЯ

1.    Користувачі інтернету мають право вимагати від Адміністратора доступ до змісту своїх особистих даних (до інформації про оброблені дані та отримання копії), виправлення даних, видалення ("право на забуття") або обмеження на обробку ( припинити операції з даними або не видаляти дані - відповідно до поданої заявки) і мають право заперечувати проти обробки та мати право передавати свої дані іншому контролеру даних у межах, визначених у ст. 20 Загального Положення про захист даних. Детальні умови здійснення цих прав викладені в ст. 15-21 Загального Положення про захист даних.

2.    Користувачі інткрнету, дані яких обробляються Адміністратором на основі їх згоди для маркетингових цілей та з метою надсилання комерційної інформації електронними засобами (згідно з пунктом 1 (а) статті 6 Загального правила захисту даних) мають право зняти згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, яка була зроблена на підставі згоди до її відкликання.

3.    Користувачі інтернету, дані якого обробляються Адміністратором, можуть в будь-який час подати заперечення - з причин, що стосуються їх особливої ситуації - до обробки їх особистих даних на підставі ст. 6 пар. 1 літ. е) (громадський інтерес чи завдання) або f) (законні інтереси адміністратора) загального правила захисту даних. У такому випадку адміністратор може більше не обробляти такі особисті дані, якщо він не продемонструє наявність дійсних юридично обгрунтованих підстав для обробки, які перевищують інтереси, права та свободи суб'єкта даних або підстави для визначення, розслідування або захисту претензій.

4.    Користувачі інтернету, дані яких обробляються Адміністратором для прямого маркетингу власних продуктів або послуг Адміністратора, можуть в будь-який час заперечувати проти обробки своїх особистих даних для таких маркетингових цілей, в тій мірі, в якій обробка пов'язана з таким маркетингом прямий.

5.    Для здійснення прав, згаданих у вищевказаних пунктах, ви можете звернутися до адміністратора, надіславши відповідне повідомлення письмово або електронною поштою на адресу адміністратора, вказану на початку цієї Політики конфіденційності.

V.    ПРАВО ПОДАННЯ СКАРГИ ДО НАГЛЯДОВГО ОРГАНУ

1.    Користувачі інтернету, дані яких обробляються Адміністратором, мають право подати скаргу до наглядового органу у спосіб, передбачений положеннями Загального Положення про захист даних та в положеннях законодавства Польщі, зокрема Закону про захист персональних даних. Наглядовий орган у Польщі є президентом Управління з захисту персональних даних.  

VI.    COOKIES І ОПЕРАЦІЙНІ ДАНІ

1.    Файли cookie (cookie-файли) - це невелика текстова інформація у формі текстових файлів, відправлена сервером і збережена на стороні особи, яка відвідує веб-сайт (наприклад, на жорсткому диску комп'ютера, ноутбуку або на картці пам'яті смартфону - залежно від того, який пристрій використовує відвідувач сайту). Докладну інформацію про файли cookie та історію їх створення можна знайти, зокрема тут: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

2.    Адміністратор може обробляти дані, що містяться в Cookies, коли користувачі використовують веб-сайт для наступних цілей:
a)    ідентифікація людей, які увійшли на сайт і показують, що вони ввійшли;
b)    запам'ятовує дані з завершених форм запиту пропозицій та форм служби або відомостей про вхід до веб-сайту;
c)    коригування вмісту веб-сайту до окремих уподобань людей, що користуються веб-сайтом (наприклад, стосовно кольорів, розміру шрифту, макета сторінки) та оптимізації використання веб-сайту;
d)    ведення анонімної статистики, що показує, як користуватися з інтернету;

3.    Більшість веб-браузерів, доступних на ринку, за замовчуванням приймають файли cookie. Кожен має можливість визначити умови користування файлами cookie за допомогою власних налаштувань браузера. Це означає, що ви можете, наприклад, частково обмежити (наприклад, тимчасово) або повністю вимкнути можливість збереження файлів cookie - в останньому випадку це може вплинути на деяку функціональність інтернету.

4.    Налаштування веб-браузера в області cookie-файли важливі з точки зору згоди на використання файлів cookie на нашому веб-сайті - відповідно до закону, така згода також може бути виражена через настройки веб-браузера. Якщо відсутня така згода, налаштування браузера в області файлів cookie повинні відповідно змінюватися.

5.    Детальна інформація щодо зміни налаштувань файлів cookie та їх самознищення в найпопулярніших веб-браузерах доступна в розділі довідки веб-браузера та на наступних сторінках (просто натисніть на посилання):
•    в браузері Chrome
•    в браузері Firefox
•    в браузері Internet Explorer
•    в браузері Opera
•    в браузері Safari
•    в браузері Microsoft Edge

6.    Адміністратор також обробляє дані, пов'язані з використанням інтернету (IP-адреса, домен), для генерації статистики, корисної для адміністрації веб-сайту. Ці дані є сукупними та не містять функцій, які ідентифікують відвідувачів сайту та не розкриваються Адміністратором третім особам.

VII.    ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.    Сайт може містити посилання на інші веб-сайти. Адміністратор пропонує перейти на інші веб-сайти, ознайомившись із політикою конфіденційності цих веб-сайтів. Адміністратор застерігає, що ця Політика конфіденційності застосовується лише до веб-сайту, що підтримується за адресою www.ua.etisoft.com.pl

2.    Адміністратор використовує технічні та організаційні заходи для забезпечення того, щоб оброблювані персональні дані захищалися від небезпек та категорій даних, що захищаються, зокрема, захищає дані від несанкціонованого доступу, несанкціонованого видалення, обробки в порушення чинного законодавства та зміни, втрати, пошкодження або знищення.

3.    Адміністратор надає наступні технічні засоби для запобігання несанкціонованому доступу та модифікації особистих даних, що надсилаються в електронному вигляді:

a)    Захист набору даних від несанкціонованого доступу,
b)    Доступ до Профілю лише після надання особистого логіну та пароля,
c)    Сертифікат SSL.